top of page
แองเคอ 1

บทความ

VetDiags เราได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)VetDiags เราให้บริการตรวจวินิจฉัยภาวะภูมิแพ้ในสัตว์เลี้ยงเช่น สุนัข แมว และม้า บริษัทฯเราเป็นตัวแทนเพียงผู้เดียวในประเทศไทย​ให้กับบริษัทระดับโลกที่ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคภูมิแพ้ในสัตว์เลี้ยง ​ถึง 3 บริษัท คือ AVACTA(อังกฤษ) HESKA(สหรัฐอเมริกา) และ IECapt (ไทย) โดยได้รับทุนเพื่อทำการวิจัยสำหรับ ภูมิแพ้ในสัตว์เลี้ยงในประเทศไทย


ดู 117 ครั้ง

תגובות


bottom of page