top of page

รักษาภูมิแพ้ในสัตว์เลี้ยง

การทดสอบที่มีความไวสูงด้วยการฉีดและตัวเลือกการรักษาแบบหยด

การรักษาด้วยวิธี

วิทยาภูมิคุ้มกันคืออะไร ?

คือการรักษาโดยการให้วัคซีนรักษาที่สกัดจากสารก่อภูมิแพ้ที่สัตว์นั้นแพ้ (Allergen Specific Immunotheraphy) เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาภาวะภูมิแพ้ในสัตว์ และมีความปลอดภัยสูง เนื่องจากเป็นการรักษาที่ต้นเหตุ และยังช่วยลดอาการภูมิแพ้ในระยะยาว ลดารใช้ยาในการรักษาโรคภูมิแพ้อีกด้วย

วัคซีนรักษาจะรักษาอาการภูมิแพ้ได้อย่างไร ?

การรักษาด้วยวัคซีนรักษา เป็นการให้สารก่อภูมิแพ้ที่สัตว์นั้นแพ้ โดยการฉีดวัคซีนเข้าใต้ผิวหนังในบริมาณที่น้อย แล้วค่อยๆเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อสารก่อภูมิแพ้ที่สัตว์แพ้ให้เพิ่มขึ้นทีละน้อย จนสัตว์มีภูมิต้านทานที่สามารถทนต่อสารก่อภูมิแพ้ที่เป็นสาเหตุก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้ได้

transparent-text-paw-line-font-heart-she

การใช้วัคซีนรักษา

มีความเสี่ยงหรือไม่ ?

จากผลการศึกษาพบว่ามีความเสี่ยงน้อย แต่อาจพบอาการไม่พึงประสงค์ได้ เช่น อาการคันหรือผื่นแดงจะเกิดขึ้นภายใน 24-48 ชั่วโมงหลังจากไดรับวัคซีนรักษา ซึ่งอาการดังกล่าวจะหายไปเอง หากมีอาการไม่พึงประสงค์อย่างอื่น โปรดติดต่อสัตว์แพทย์ที่ให้การรักษาทันที

จำเป็นต้องรักษาอาการภูมิแพ้ด้วยวัคซีนรักษาหรือไม่ ?

คำตอบคือ "จำเป็น" เพราะการรักษาภูมิแพ้ในปัจจุบัน เป็นการรักษาตามอาการ โดยการให้ยาแก้แพ้ในสัตว์ทีแพ้มาก มักได้รับยาในกลุ่มสเตียรอยด์เพื่อลดอาการแต่การได้รับยาในกลุ่มสเตียรอยด์เป็นเวลานาน อาจจะทำให้มีผลข้างเคียงที่รุนแรง ต่อไต และ ระบบฮอร์โมน เป็นต้น การรักษาภูมิแพ้ด้วยวัคซีนรักษาจะเป็นการรักษาที่สาเหตุของการแพ้ กระตุ้นให้สัตว์นั้นมีภูมิต้านทางด้วยตัวเอง ลดการเกิดอาการและการใช้ยาส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

transparent-text-paw-line-font-heart-she

ใช้เวลานานเท่าไหร่ในการรักษาด้วย

วิธีวิทยาภูมคุ้มกัน

การใช้วัคซีนรักษาเป็นวิธีการรักษาที่ดีที่สุดในการรักษาโรคภูมิแพ้ อย่างไรก็ตามสัตว์แต่ละตัวจะมีการตอบสนองในการรักษาที่ต่างกัน สัตว์บางตัวให้ผลการรักษาที่ดีตั้งแต่ได้รับวัคซีนเพียง 2- 3 เดือน แต่สัตว์บางตัวอาจต้องใช้เวลาในการสร้างภูมิต้านทานต่อสารก่อภูมิแพ้ที่นานขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับของอาการภูมิแพ้ อายุ และภาวะสุขภาพทั่วไปของสัตว์ด้วย

การรักษาด้วยวิธีวิทยาภูมิคุ้มกัน

ให้ผลสำเร็จในการรักษาอย่างไร ?

ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ประมาณ 70-80ของสัตว์ที่ได้รับการรักษาด้วยวัคซีนมีผลการรักษาที่ดี เพราะเป็นการรักษาที่สาเหตุการแพ้ ไม่ใช่การรักษาตามอาการเท่านั้น สัตว์ที่มีผลการรักษาที่ดีจะได้รับการฉีดวัคซีนรักษาเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน

1-2  เดือน/ครั้ง เท่านั้น

transparent-text-paw-line-font-heart-she

การรักษาด้วยวัคซีนรักษา เป็นการให้สารก่อภูมิแพ้ที่สัตว์นั้นแพ้ โดยการให้วัคซีนจะ

เริ่มในปริมาณน้อยๆ แล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อสาร

ก่อภูมิแพ้ที่สัตว์นั้นๆแพ้ โดยการให้เพิ่มขึ้นทีละน้อยจนสัตว์มีภูมิต้านทานที่สามารถทด

ต่อสารก่อภูมิแพ้ที่เป็นสาเหตุก่อให้เกิด อาการภูมิแพ้ได้

  • ฉีดวัคซีนเข้าใต้ผิวหนัง (Immunotherapy Shots ( SCIT) )

  • หรือ หยดวัคซีนใต้ลิ้น (Immunotherapy Shots ( SLIT) )

kisspng-border-collie-puppy-pet-sitting-
0012_edited.jpg
ALLERCEPT-SHOTS

ชุด ALLERCEPT® Drops (แบบพ่นใต้ลิ้น)

 

แบ่งออกเป็น 2 ชุดการรักษา ชุดเริ่มต้น / ชุดบำรุงรักษา 

 

แต่ละชุดการรักษาจะประกอบไปด้วยตัวยา 2 ขวด  

(เวลาที่ใช้รักษาประมาณ 5 เดือน)

ชุด ALLERCEPT® Shots (แบบฉีด )

แบ่งออกเป็น 2 ชุดการรักษา ชุดเริ่มต้น / ชุดบำรุงรักษา 

แต่ละชุดการรักษาจะประกอบไปด้วยตัวยา 1 ขวด  

(เวลาที่ใช้รักษาประมาณ 6-7 เดือน)

dog-allergy-drops
ALLERCEPT-DROPS

จะทำอย่างไรหากสัตว์

ไม่ตอบสนองต่อการรักษา ?

สัตว์แพทย์ผู้ให้บริการรักษาจะทำการประเมินผลการรักษาเป็นระยะๆ เพื่อตรวจสอบการตอบสนองต่อการรักษา โดยอาจมีการปรับเพิ่มปริมาณวัคซีนหรือปรับระยะเวลาในการให้วัคซีน รวมทั้งหาสาเหตุอื่นซึ่งอาจไม่เกี่ยวข้องกับภาวะภูมิแพ้ เช่น การติดเชื้อต่างๆ ทั้งนี้การตอบสนองต่อการรักษาขึ้นอยู่กับอาการภูมิแพ้ อายุ และสุขภาพของสัตว์ที่ได้รับการรักษาด้วย

bottom of page