184, พุทธมณฑลสาย 2 ซอย 6

แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

 

โทร.: 02-8055499

แฟกซ์: 02-8053978

 • map

Product

Rapidtest

Others

Career

Copyright © 2015 Vet Diags  All Rights Reserved

สมัครรับโปรโมชั่นและข่าวสารกับเราได้ง่ายๆ

Service

Menu

Why is Allergy in animals important ?

Benefits of Serum Allergy test

ปัจจุบัน อุบัติการณ์ของโรคภูมิแพ้ในสัตว์เลี้ยงทั้งสุนัขและแมว รวมไปถึงภาวะแทรกซ้อนจากโรคภูมิแพ้เพิ่มสูงขึ้นทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย การวินิจฉัยภาวะภูมิแพ้ต้องดูเป็นระบบตั้งแต่การซักประวัติสัตว์เลี้ยง การตรวจร่างกายร่วมกับการวินิจฉัยภาวะภูมิแพ้ด้วยวิธี intradermal skin testing (IDT) หรือการตรวจเลือด 

ซึ่งวิธี IDT มีข้อจำกัดมาก ขณะนี้ในประเทศไทยยังไม่มีการบริการตรวจเลือด

เพื่อวินิจฉัยภาวะภูมิแพ้ในสัตว์เลี้ยง จำเป็นต้องส่งเลือดไปตรวจต่างประเทศ

ที่มีความยุ่งยากและราคาแพง ทำให้ไม่สามารถให้การดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงได้

อย่างองค์รวม

Why is it a serology laboratory?

 • เป็นการทดสอบที่ได้มาตรฐาน

 • ไม่ยุ่งยากในการเตรียมสัตว์เลี้ยง ไม่ต้องวางยาสัตว์เลี้ยง และไม่ต้องโกนขนบริเวณทดสอบ

 • ไม่มีผลค้างเคียงจากการทดสอบ และไม่เสี่ยงต่อการเกิด systemic reaction

 • ไม่ต้องงดยาต่างๆ รวมทั้งยากแก้แพ้ ยกเว้นในรายที่ได้รับ corticosteroids ขนาดสูง

 • ไม่ต้องขนย้ายสัตว์เลี้ยงไปยังศูนย์ที่ทำการทดสอบ

 • ทำการทดสอบได้ง่ายและให้ผลเร็ว โดยการส่งเลือดหรือเซรุ่มไปยังห้องปฏิบัติการ

 • สามารถทำในรายที่มีผิวหนังผิดปกติหรือมีรอยโรคที่ผิวหนังทั่วไป 

ปัจจุบัน การทดสอบทางซีโรโลยีเป็นการทดสอบหลักเพราะทำได้ง่ายและให้ผลเร็ว สามารถบอกชนิดของสารก่อภูมิแพ้ที่สัตว์เลี้ยงนั้นแพ้ และสามารถใช้แทนการทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังด้วยวิธี intradermal skin testing ที่ยุ่งยากและซับซ้อน ซึ่งการทดสอบซีโรโลยีด้วยวิธี ELISA มีข้อดีกว่าคือ

Allergy Testing

Advancing again with the highest sensitivity allergy testing available.
 • เป็นการตรวจสอบทาง ซีรัมวิทยา เพื่อตรวจวัดระดับ IgE และ IgG ในเลือดต่อสารก่อภูมิแพ้ต่างๆ ที่สัตว์แพ้

 • เป็นการทดสอบที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับจากสัตวแพทย์ทั่วโลก

 • สะดวก ง่าย ไม่ยุ่งยาก เพียงแค่เจาะเลือด 6-8 มล. แล้วติดต่อเรา

 • ไม่จำเป็นต้องวางยาสลบหรือโกนขนสัตว์เลี้ยง แบบเดียวกับการตรวจแบบ IDT

 • ไม่จำเป็นต้องหยุดยาก่อนทำการตรวจ (ถ้าไม่ได้รับสเตอรอย์เป็นเวลานานติดต่อกัน)

 • ไม่มีผลจ้างเคียงจากการทดสอบ

ซักประวัติและตรวจร่างกายอย่างละเอียดประเมินร่วมกับผล

การตรวจเลือด (CBC/เคมีคลินิก) และปัสสาวะ 

ตรวจวิเคราะห์ผิวหนัง เช่น การขูดผิวหนัง, การตรวจเซลล์, การเพาะเชื้อรา การตรวจการติดเชื้อปรสิต และการตรวจหาความผิดปกติของระบบต่อมไร้ท่อ

ให้การรักษาตามผลการตรวจวิเคราะห์ เช่น ให้ยาปฏิชีวนะสำหรับ เชื้อจุลชีพเชื้อรา, ยากำจัดปรสิต เป็นต้น

ระยะเวลาวินิจฉัยก่อนส่ง

ตรวจ ~ 6-10 สัปดาห์

ส่งเลือดตรวจภูมิแพ้ หรือการทดสอบทางผิวหนัง

ทำ Food Trial / Food Challenge เพื่อตรวจว่าไม่ได้เกิดจากการแพ้อาหาร

อาการคัน/ ผื่นผิวหนัง ยังคงอยู่

ขั้นตอนการตรวจวินิจฉัยโรคภูมิแพ้ในสัตว์เลี้ยง

Product of UK

AVACTA

Working alongside the most experienced veterinary experts

HESKA

Empowering licensed veterinarian teams to deliver excellent healthcare.

Product of US

IECapt

Serological test kit for

canine allergy

Product of TH

ทางเราให้บริการตรวจภูมิแพ้

ในสัตว์เลี้ยงจาก 3 บริษัทระดับโลก

ในด้านโรคภูมิแพ้ในสัตว์เลี้ยง

02-8055499

02-8053978

facebook-vetdiags.png
line-vetdiags.png