top of page
แองเคอ 1

บทความ

ALLERGY PRACTICE IN DVM CLINIC


"ALLERGY PRACTICE IN DVM CLINIC"

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท เว็ท ไดแอกส์ จำกัด ได้จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อ “ALLERGY PRACTICE IN DVM CLINIC” สำหรับสัตวแพทย์ โดยงานนี้ได้พบปะพูดคุยสัตวแพทย์ อาทิ

- อ.สพ.ญ. มธุรวันต์ ทัฬหิกรณ์ (คุณหมอมุก)

- น.สพ.จักรพันธ์ วรรณวงศ์ (คุณหมอหมี)


Mr. Simon ผู้เชียวชาญทางด้านภูมิแพ้ในสัตว์จาก บริษัท Heska ประเทศสิงค์โปร์

ในงานนี้นอกจากจะได้ความรู้จากผู้เชียวชาญทางด้านต่างๆ และพบกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ แล้ว ท่านผู้มีเกียรติยังมีโอกาส ได้ซักถามข้อสงสัยเพิ่มเติมด้วยตัวเองอีกด้วย

ทั้งนี้ บริษัท เว็ท ไดแอกส์ จำกัด ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้อย่างล้นหลามเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้

หากโอกาสหน้าเรามีข้อมูลความรู้เพิ่มเติมใดๆ จะใคร่ขอเชิญผู้มีเกียรติทุกท่านเข้ารับฟังข้อมูลและความรู้ ในครั้งต่อๆ ไป 

แล้วพบกันใหม่นะคะดู 68 ครั้ง

Comments


bottom of page