top of page

ชุดทำแผลปลอดเชื้อ พร้อมใช้งาน

 

ประกอบด้วย

1.ถาดทำแผล 1 ชิ้น

2.ปากคีบ 1 ชิ้น

3.สำลี 0.35 กรัม 6 ชิ้น

4.ก๊อซพับ 3x3นิ้ว 4 ชิ้น

ชุดทำแผลปลอดเชื้อ Lintech Dressing Set Sterile

฿15.00ราคา