top of page
แองเคอ 1

บทความ

ชุดตรวจภูมิแพ้ในสุนัข" ( IECapt ) ที่ได้พัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

จะดีแค่ไหนหากการตรวจหาภูมิแพ้ในสุนัข สามารถตรวจได้แล้วในประเทศไทย


ไม่ต้องส่งตัวอย่างเลือดไปตรวจยังต่างประเทศซึ่งมีขั้นตอนมาก ที่สำคัญการตรวจทดสอบสารก่อภูมิแพ้เหมาะสมและพบได้อย่างมากในแถบเอเชียบ้านเรา


ชุดตรวจภูมิแพ้ในสุนัข" ( IECapt ) ที่ได้พัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ‼️ โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ในชุดโครงการ “อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร” จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับบริษัท เว็ท ไดแอกส์ จำกัด


ทั้งนี้ทีมวิจัยจึงได้พัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยภาวะภูมิแพ้ในสุนัขโดยวิธีทางซีโรโลยีนี้ขึ้น ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายในการตรวจได้เกือบ 10 เท่า หรือจ่ายประมาณ 3,000 บาท และใช้เวลารอผลตรวจเพียง 1 – 2 สัปดาห์ เท่านั้น ‼️


รศ. ดร. พญ.อัญชลี ตั้งตรงจิตร กล่าวว่า ปัจจุบันอุบัติการณ์โรคภูมิแพ้ในสัตว์เลี้ยงทั่วโลกสูงขึ้นถึงร้อยละ 15 นอกจากนี้พบว่าสังคมไทยให้ความสำคัญกับสัตว์เลี้ยงเพิ่มมากขึ้น โดยส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงเหมือนเป็นสมาชิกในครอบครัว ทำให้ตลาดธุรกิจที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยเฉพาะธุรกิจบริการดูแลรักษาสัตว์เลี้ยง ซึ่งขณะนี้ในประเทศไทยยังไม่มีการให้บริการการตรวจเลือดเพื่อการตรวจภาวะภูมิแพ้ในสุนัข   ที่ผ่านมาเราต้องส่งเลือดไปตรวจในห้องปฏิบัติการต่างประเทศ   ซึ่งมีราคาสูงมากถึงประมาณ 20,000 บาท และใช้เวลานานเกือบ 2 เดือน ในการทราบผล นอกจากนี้ ยังมีความยุ่งยากในการจัดส่งตัวอย่างเลือด โดยพบว่าบางครั้งตัวอย่างเลือดติดอยู่ที่ด่านนำเข้า และที่สำคัญชนิดสารก่อภูมิแพ้ในชุดตรวจที่ใช้ในห้องปฏิบัติการต่างประเทศนั้นเหมาะสำหรับภูมิภาคในยุโรปหรืออเมริกาเป็นหลัก แต่ส่วนใหญ่แตกต่างกับชนิดสารก่อภูมิแพ้ในบ้านเรา ด้วยประสบการณ์เกือบ 20 ปีในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสกัดสารก่อภูมิแพ้และการผลิตวัคซีนที่ใช้ในการตรวจและรักษาโรคภูมิแพ้ในคน จึงได้นำองค์ความรู้เกี่ยวกับโรคภูมิแพ้ในคน มาพัฒนาเปลี่ยน platform จากการทดสอบการแพ้ในคน สู่การทดสอบภูมิแพ้ในสุนัข โดยทำเป็นชุดตรวจภูมิแพ้ในสุนัขโดยวิธีทางซีโรโลยีทดแทนการทดสอบทางผิวหนัง ซึ่งเป็นวิธีที่ยุ่งยากและมีข้อจำกัดมาก     

รศ.ดร.พญ.อัญชลีกล่าวว่า  กลไกการเกิดโรคภูมิแพ้ในสุนัข คล้ายคลึงกับโรคภูมิแพ้ในคน แต่มีอาการแสดงที่แตกต่างกัน เนื่องจากในสุนัขจะมีอาการเกิดที่ผิวหนังเป็นส่วนใหญ่ โดยจะมีอาการคันโดยเฉพาะบริเวณฝ่าเท้า อุ้งเท้า ใต้คาง รอบปาก รอบตา ใบหู รักแร้ และหน้าท้อง เมื่อสุนัขมีอาการจะเลียแทะเท้า เกา ถูหน้า หรือเอาหน้าไปถูกับพื้น และเมื่อสัมผัสสารก่อภูมิแพ้บ่อยๆ เป็นเวลานาน อาจมีอาการขนร่วง และผิวหนังติดเชื้ออักเสบ จนทำให้รูปลักษณ์ของสุนัขเปลี่ยนไป ส่งผลให้เจ้าของสุนัขเกิดความทุกข์ใจได้ ทีมวิจัยจึงได้พัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยภาวะภูมิแพ้ในสุนัขโดยวิธีทางซีโรโลยีนี้ขึ้น ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายในการตรวจได้เกือบ 10 เท่า หรือจ่ายประมาณ 3,000 บาท และใช้เวลารอผลตรวจเพียง 1 – 2 สัปดาห์ นอกจากนี้ยังมีแนวทางพัฒนาต่อยอดเพิ่มชนิดสารก่อภูมิแพ้ในชุดตรวจให้ครอบคลุมมากขึ้น และพัฒนาชุดตรวจภูมิแพ้ในแมว รวมทั้งพัฒนาการผลิตวัคซีนที่ใช้ในการรักษาโรคภูมิแพ้ในสุนัข/สัตว์เลี้ยงเป็นโครงการต่อไป

“ชุดตรวจนี้มีความสำคัญมากที่จะช่วยให้สุนัขในภูมิภาคนี้สามารถเข้าถึงการดูแลรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเป็นที่ต้องการอย่างยิ่งของอุตสาหกรรมการให้บริการการดูแลรักษาสัตว์เลี้ยง ซึ่งให้การบริการไม่เฉพาะสัตวแพทย์ในประเทศไทย แต่ยังสามารถขยายผลสำหรับภูมิภาคเอเชียได้ โดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเองในประเทศ และใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นที่จะนำไปสกัดเป็นสารก่อภูมิแพ้ในชุดตรวจ” รศ. ดร. พญ.อัญชลี  กล่าว.


คณะผู้วิจัยโดย

- รศ.ดร.พญ.อัญชลี ตั้งตรงจิตร ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

- รศ.ดร.นิทัศน์ สุขรุ่ง หน่วยบ่มเพาะวิจัยชีวการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

- อาจารย์ สัตวแพทย์หญิงมธุรวันต์ ทัฬหิกรณ์ สัตวแพทย์โรคผิวหนัง คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล


ข้อมูลอ้างอิงจาก
 https://www.thaipost.net/main/detail/44495 
ดู 2,162 ครั้ง

Comments


bottom of page