top of page
แองเคอ 1

บทความ

มะเร็งเม็ดเลือดขาว จากเชื้อไวรัสในแมว (FeLV ; Feline Leukemia Virus)เป็นโรคที่มักเจอบ่อยในบ้านเรา สำหรับ ไวรัสลิวคีเมียในแมว เกิดจากสารคัดหลั่ง เลียกันไปกันมา รกของแม่แมวก็สามารถติดกับลูกแมวได้ ถ้าแม่มีเชื้อนี้อยู่


ข้อมูลเบื้องต้น

โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวจากเชื้อไวรัสในแมวหรือลิวคีเมีย (Feline Leukemia Virus) ถือเป็นโรคติดเชื้อที่มีความสำคัญต่อแมวทั่วโลก เชื้อไวรัสชนิดนี้มักปรากฎอยู่ในแมวที่ป่วยด้วยโรคมะเร็ง ภาวะโลหิตจาง และโรคระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง ไวรัสชนิดนี้ไม่ได้ทำให้มีการติดเชื้อในแมวเพียงเท่านั้น มันยังมีผลต่อสัตว์ชนิดอื่นๆที่อยู่ในตระกูลเดียวกับแมวอีกด้วย


ไวรัสมะเร็งเม็ดเลือดขาวในแมวสามารถแพร่เชื้อจากการสัมผัสกับน้ำลายหรือน้ำมูกจากแมวที่ติดเชื้อ ซึ่งถ้าหากระบบภูมิคุ้มกันของแมวไม่แข็งแรงพอก็อาจทำให้เกิดโรคที่ร้ายแรงที่เป็นอันตรายถึงชีวิตได้ อาการที่พบได้บ่อยในโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวจากเชื้อไวรัสในแมว หรือลิวคีเมีย ได้แก่ เบื่ออาหาร ขนแห้ง ขนร่วง มีแผลที่ผิวหนัง อ่อนเพลีย มีไข้  และท้องเสีย


คำอธิบาย

ไวรัสมะเร็งเม็ดเลือดขาวในแมวหรือลิวคีเมีย (Feline Leukemia Virus, FeLV) เป็นไวรัสที่อยู่ในตระกูล Retrovirus จัดอยู่ในวงศ์ Oncovirinae  ซึ่งอยู่ในวงศ์เดียวกับ Feline sarcoma virus (FeSV) ไวรัสมะเร็งเม็ดเลือดขาวในหนู และไวรัสโรคเอดส์ของมนุษย์ทั้งสองชนิด ไวรัสมะเร็งเม็ดเลือดขาวในแมว (FeLV) มีการแพร่กระจายผ่านทางน้ำลาย น้ำมูก ปัสสาวะ อุจจาระและน้ำนม


การติดต่อของโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวจากเชื้อไวรัสในแมวหรือลิวคีเมีย (FeLV) มักมาจากการสัมผัสโดยตรงหรืออาจได้รับเชื้อจากการกัดหรือเลีย การใช้กระบะทรายและจานชามร่วมกันกับแมวที่มีเชื้อ นอกจากนี้มันยังสามารถถ่ายทอดไปยังมาแมวสู่ลูกแมวทั้งที่อยู่ในครรภ์และช่วงที่กำลังให้นม

แมวที่เสี่ยงต่อการติดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวจากเชื้อไวรัสในแมว (FeLV) จะต้องเป็นแมวที่มีโอกาสสัมผัสกับแมวที่มีเชื้อไวรัสมะเร็งเม็ดเลือดขาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแมวที่ถูกเลี้ยงให้อยู่นอกบ้านโดยไม่มีการเฝ้าระวัง


อาการ

อาการที่พบได้จากการติดเชื้อไวรัสมะเร็งเม็ดเลือดขาวในแมวหรือลิวคีเมียมีอาการที่ค่อนข้างหลากหลาย และมักจะประกอบไปด้วย อาการเบื่ออาหาร ขนแห้ง ขนร่วง รูม่านตาไม่เท่ากัน ติดเชื้อบนผิวหนัง ติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะ และติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ เกิดโรคภายในช่องปาก ชัก ต่อมน้ำเหลืองโต มีแผลที่ผิวหนัง อ่อนเพลีย มีไข้ ท้องเสีย น้ำหนักลดลง กระเพาะอักเสบ เหงือกอักเสบ ภาวะเลือดจาง และตัวเหลือง


การรักษาและวิธีป้องกัน

85% ของแมวที่ได้รับการวินิจฉัยแล้วว่าติดเชื้อไวรัสมะเร็งเม็ดเลือดขาวอย่างต่อเนื่อง จะเสียชีวิตภายในเวลา 3 ปี การตรวจสุขภาพเป็นประจำและดูแลในเชิงป้องกันจะช่วยให้แมวมีอาการที่ดีขึ้น และช่วยป้องกันโรคแทรกซ้อนที่จะตามมา การรักษาสามารถใช้วิธีเคมีบำบัด และป้องกันการติดเชื้อโดยการฉีดวัคซีน สิ่งที่สำคัญที่สุดในการป้องกันการติดเชื้อคือ ไม่ควรเลี้ยงแมวให้อยู่นอกบ้าน ทางที่ดีควรปรึกษาสัตวแพทย์เพื่อหาแนวทางในการรักษาที่เหมาะสมกับสัตว์เลี้ยงของคุณ 


ดู 34 ครั้ง

Comments


bottom of page