top of page
แองเคอ 1

บทความ

รู้จักกับ Canine Coronavirus (CCV) โรคร้ายแรงที่สุนัขมักเป็นบ่อยCanine Coronavirus (CCV) หรือชื่อไทย โรคลำไส้อักเสบติดต่อจากเชื้อโคโรนาไวรัสในสุนัข


ในข้อมูลเบื้องต้นนั้น โรคลำไส้อักเสบติดต่อจากเชื้อโคโรนาไวรัส เป็นโรคร้ายแรงที่พบได้บ่อยในสุนัข โดยเฉพาะอย่างยิ่งในลูกสุนัขที่มีอายุระหว่าง 2-4 เดือน โรคนี้สามารถติดต่อและแพร่กระจายผ่านอุจจาระและสารคัดหลั่งของสุนัขที่ติดเชื้อได้ อาการที่พบได้ทั่วไปในโรคลำไส้อักเสบติดต่อจากเชื้อโคโรนาไวรัสในสุนัข ได้แก่ อาเจียน ท้องเสีย มีไข้ เบื่ออาหาร และซึมเศร้า เป็นต้น


รายละเอียดของโรค

เชื้อโคโรนาไวรัส (Coronavirus) จะเข้าไปอาศัยอยู่ภายในระบบทางเดินอาหาร และทำลายผนังลำไส้จนทำให้เกิดภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหาร เชื้อไวรัสชนิดนี้สามารถติดต่อและแพร่กระจายผ่านทางอุจจาระและสารคัดหลั่งของสุนัขที่ติดเชื้อ ในกรณีที่มีการติดเชื้อโคโรนาไวรัสร่วมกับเชื้อพาร์โวไวรัสก็จะยิ่งทำให้เกิดความรุนแรงมากยิ่งขึ้นด้วย ซึ่งถ้าหากการติดเชื้อโคโรนาไวรัสเกิดขึ้นที่เยื่อบุผนังลำไส้เล็กจะยิ่งทำให้เซลล์เหล่านั้นมีความไวต่อการติดเชื้อพาร์โวไวรัสมากขึ้นด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุผลที่ว่ามานี้จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมการติดเชื้อไวรัสรวมกันทั้งสองชนิดจึงทำให้เกิดความรุนแรงมากกว่าการติดเชื้อไวรัสเพียงชนิดเดียว


อาการ

จะมีอาการท้องเสีย ท้องเสียเรื้อรัง ขาดน้ำ อาเจียน มีปัญหาที่ระบบทางเดินหายใจ เบื่ออาหาร ซึมเศร้าและมีไข้ ในสุนัขโตบางรายอาจไม่มีการแสดงอาการ แต่บางรายจะแสดงอาการ อาเจียน ท้องเสียมีลักษณะของเหลวออกมาเป็นสีเขียวปนเหลือง หรือสีส้ม ประมาณ 2-3 วัน มีไข้ เบื่ออาหาร และมีภาวะซึมเศร้ามากกว่าปกติ ในบางรายอาจพบว่ามีปัญหาที่ระบบทางเดินหายใจร่วมด้วย

ในลูกสุนัขเมื่อเกิดการติดเชื้อจะมีอาการท้องเสียเรื้อรัง (ท้องเสียตลอดเวลาติดต่อกันนาน) และมีความเสี่ยงสูงมากถ้าเชื้อไวรัสชนิดนี้มีการพัฒนาขึ้นจะทำให้เกิดโรคแทรกซ้อน เกิดการอักเสบภายในลำไส้เล็กและจะนำไปสู่การเสียชีวิตได้


การรักษาและวิธีการป้องกัน

สำหรับสุนัขโตหากมีการติดเชื้อแล้วมีอาการดังกล่าว อาการเหล่านั้นจะสามารถหายได้เองโดยไม่ต้องใช้ยา แต่ในบางกรณีอาจมีอาการท้องร่วงติดต่อกันเป็นระยะเวลานานถึง 12 วัน ซึ่งเกิดจากการอักเสบของลำไส้ เลือดเป็นพิษและทางเดินหายใจขัดข้องได้ ในการรักษานี้ควรใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษาเบื้องต้น หากพบว่าสุนัขมีการขาดน้ำอย่างมากจากอาการท้องเสีย สัตวแพทย์อาจแนะนำให้ใช้การรักษาด้วยวิธีการปรับสมดุลอีเลคโทรไลต์ในร่างกาย(หรือการใช้ยาเพิ่มการดูดซึมเพื่อไม่ให้สูญเสียน้ำมากเกินไป) เพื่อปรับสมดุลร่างกายให้เป็นปกติ ทางที่ดีควรปรึกษาสัตวแพทย์เพื่อหาแนวทางในการรักษาที่เหมาะสมที่สุด


ดู 11,010 ครั้ง

Commentaires


bottom of page