top of page
แองเคอ 1

บทความ

อาการของโรคภูมิแพ้ในสัตว์เลี้ยงคุณเคยสังเกตุสัตว์เลี้ยงของคุณหรือไม่ว่า บางทีคัน บางทีท้องเสีย หรือเบื่ออาหาร อาการเหล่านี้ล้วนแล้วมีผลจากปฏิกิริยาภูมิแพ้เหล่านี้ได้

โรคภูมิแพ้ (Allergy ) เป็นโรคที่เกิดจากการตอบสนองผิดปกติของปฏิกิริยาภูมิคุ้มกันต่อสารทั่วไปรอบๆ ซึ่งอาจเป็นละอองเกสรดอกไม้ เชื้อรา แมลง อาหาร ตัวไร และสิ่งของต่างๆทั่วไปที่อยู่ภายในบ้านหรือนอกบ้าน เรียกสารเหล่านี้ว่า "Allergy"


วิธีที่จะสังเกตุว่าสัตว์เลี้ยงของคุณเป็นโรคภูมิแพ้หรือไม่

  1. ผิวหนัง : มีอาการคัน มีผื่นแดง ตุ่มหนอง ขนร่วง

  2. ทางเดินอาหาร : ท้องเสีย อาเจียน เบื่ออาหาร

  3. ทางเดินหายใจ : หายใจลำบาก โรคหืด


การรักษาโรคภูมิแพ้ในสัตว์เลี้ยง

การรักษาและชัดเจนที่สุดคือ การหลีกเลี่ยง พยายามไม่ไปสัมผัสกับสิ่งทื่แพ้ เช่น หากเรารู้ว่าแพ้หมัดก็ต้องหมั่นดูแลกำจัดและป้องกันเห็บหมัด อย่างไรก้ตามเรามักจะให้สุนัขหลีกเหลี่ยง allergic ที่มากับอากาศไม่ได้ แต่เราสามารถกำจัดสารเหล่านั้นได้ โดยการรักษาที่เรียกว่า ‘Immunotherapy’ หรือการสร้างภูมิคุ้มกันโรค


การสร้างภูมิคุ้มกันโรคภูมิแพ้คืออะไร ?

การสร้างภูมิคุ้มกันโรคภูมิแพ้ คือกระบวนการ การฉีดสารที่กระตุ้นให้เกิดโรคภูมิแพ้(allergic) ครั้งละน้อยๆ เข้าสู่ตัวสุนัขเพื่อให้ระบบภูมิคุ้มกันผิวหนังคุ้นเคยและไวต่อการสัมผัส allergic อีก สุนัขหลายตัวสามารถควบคุมโรคภูมิแพ้นี้ได้อย่างปลอดภัยและได้ผล ซึ่งก่อนการรักษาโดยวิธีนี้สุนัขต้องทำการทดสอบเพื่อหาสาเหตุทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ก่อน เช่นในกรณีแพ้อาหารต้องทำการทดสอบเรื่องอาหารเสียก่อน ดังนั้นหากท่านสงสัยว่าสุนัขของท่านเป็นโรคภูมิแพ้ควรปรึกษากับสัตวแพทย์ด้านผิวหนัง


ข้อมูลอ้างอิงจาก
 http://www.thonglorpet.com/diary/71 
ดู 219 ครั้ง

Comments


bottom of page